menu

Reglement fotowedstrijd "Kieken@DeHaan"


Het gemeentebestuur van De Haan is de organisator van de lokale fotowedstrijd. Hiervoor is het onderstaande reglement van toepassing. Wie deelneemt aan deze wedstrijd verklaart zich akkoord met het volledige reglement en met elke beslissing die gekoppeld is aan deze fotowedstrijd.

1. Dit reglement omvat de modaliteiten van de fotowedstrijd die de gemeente De Haan organiseert. De organisatie van deze wedstrijd is in handen van het gemeentebestuur De Haan, dienst Toerisme en Feesten, Leopoldlaan 24, 8420 De Haan, België. Over het reglement wordt geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd. Het gemeentebestuur kan op elk moment met onmiddellijke inwerkingtreding wijzigingen aan het reglement aanbrengen. Dit wordt gemeld op www.visitdehaan.be.

2. De fotowedstrijd van gemeente De Haan verloopt als volgt:  deelnemen aan de wedstrijd kan enkel via  kieken@dehaan.be of fotowedstrijd@dehaan.be. Bij deze mail worden ook alle gegevens gevoegd : naam voor de foto (of plaats), naam, adres en geboortedatum van de deelnemer.

3. Opdracht van de wedstrijd: stuur ons digitaal een foto door, genomen op het grondgebied van de gemeente De Haan en waar herkenbare elementen van de gemeente op de foto’s te zien zijn.

4. De wedstrijd loopt telkens over 6 maanden. Elke 6 maanden zoekt de jury de beste foto uit. Volgende termijnen worden vastgesteld:
• September, oktober, november, december, januari en februari (inzendingen t.e.m. 28/02/2014);
• Maart, april, mei, juni, juli en augustus  (inzendingen t.e.m. 31/08/2014).

5. Door deel te nemen verklaart de deelnemer dat hij/zij  de maker van deze foto is en er alle rechten op bezit. Indien er een persoon of enkele personen op de foto afgebeeld staan, verklaart de deelnemer door deelname dat hij/zij toestemming van deze persoon of personen bezit om hun portret te reproduceren. De deelnemer zal het gemeentebestuur van De Haan vrijwaren van eventuele schadeclaims die voortvloeien uit betwisting hierover.

6. Volgende foto’s komen in aanmerking voor eventuele publicatie: landschapsfoto’s, natuurfoto’s, foto’s van menigte, seizoensgebonden activiteiten, feestelijkheden en gebouwen. Foto’s komen niet in aanmerking voor publicatie indien:
• Het gaat om portretfoto’s en foto’s waar kinderen zonder toestemming herkenbaar op afgebeeld staan;
• Ze aanstootgevend, discriminerend of onzedelijk zijn;
• Afgebeelde personen erop staan die geen toestemming voor publicatie hebben gegeven (met uitzondering van grote menigtes);
• De deelnemer niet over de rechten beschikt om de foto te publiceren.
Deze lijst is niet uitputtend. Op het verwijderen van beelden is geen verhaal, er hoeft geen motivering voor te worden gegeven en er wordt niet over gecorrespondeerd.

7. Elke 6 maanden wordt de beste foto door een jury uitgekozen. Elke deelnemer verklaart zich akkoord, zonder bijkomende vergoeding, om zijn foto/foto’s in originele resolutie ter beschikking te stellen voor reproductie in  publicaties van het gemeentebestuur De Haan. De winnaar krijgt een leuk aandenken. Er is geen verhaal mogelijk tegen de keuze van de jury voor de beste foto’s. Geen enkele van de prijzen  is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. Er wordt maximaal 1 prijs toegekend per adres/woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin per vastgelegde periode.

8. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer/deelneemster.

9. Druk-, spel-, zet-, elektronische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege het gemeentebestuur van De Haan.

10.  Iedere deelnemer/deelneemster verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en foto alsook zijn identificatie als deelnemer aan de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten op dat gebied. Desgevallend zijn de rechtbanken van het rechtsgebied Oostende bevoegd.

11. Bij problemen bij het verzenden of uploaden van uw foto of andere vragen bij de wedstrijd, kan u terecht bij de dienst Toerisme en Feesten via het e-mailadres kieken@dehaan.be of fotowedstrijd@dehaan.be.

12. Door aan deze wedstrijd deel te nemen, aanvaardt de deelnemer/deelneemster alle punten van het reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren treffen. De organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen.

Afbeeldingen

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief voor onze laatste nieuwtjes en acties.

Volg ons ook op