Heidekapel Vosseslag

In 1938 kochten de Zusters van Ardooie een stuk bouwgrond op 'd’Heie' om in Klemskerke een schooltje te bouwen. Van 1942 tot 1955 werd de zondagsmis gevierd in twee klaslokalen, die hiervoor wekelijks heringericht moest worden.

In 1954 werd gestart met de bouw van de huidige kapel met woning. De kapel was een voorlopige oplossing want men hoopte om later een heuse kerk te kunnen oprichten.

De kapel werd zo opgevat dat ze ook als parochiezaal kon worden gebruikt. Daartoe bevindt zich aan de hoofdinkom een verhoog en daarboven een 'doksaal' om optredens te laten plaatsvinden.

De kapel is opgericht met een combinatie van betonskelet en kustbaksteen. Opmerkelijk is de zadeldakconstructie uit geprefabriceerde betonelementen met holle cassetten.

Het geheel van kapel en woning oogt als de doorsnee woningen langs de kust opgericht in de vijftiger jaren.

Stratenplan