menu

Disclaimer & cookie policy


Het gemeentebestuur van De Haan biedt u deze website (www.visitdehaan.be) met zijn informatie en geleverde diensten aan, op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina en u zich ertoe verbindt deze na te leven. Onder "informatie en geleverde diensten" verstaat het gemeentebestuur alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMMEN VAN ANDEREN

Wij gebruiken YouTube, Flickr, Vimeo, ... als bronnen voor inhoud. Gezien de overeenkomsten van al deze diensten bepalen dat hun inhoud geen intellectuele eigendommen mag schenden, gaan wij er vanuit dat dit ook het geval is. Indien wij, onbewust, uw intellectuele eigendommen schenden, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen, zodat het zo snel mogelijk verwijderd kan worden of eventueel voorzien van een juiste bronvermelding.

Gebruikte foto's zijn hoofdzakelijk eigendom van het gemeentebestuur De Haan, aangevuld met beeldmateriaal van Westtoer, autonoom provinciebedrijf met rechtspersoonlijkheid voor toerisme en recreatie van de provincie West-Vlaanderen.


AANSPRAKELIJKHEID

De gemeente De Haan aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. Indien u ter ondersteuning van een juridische vraagstelling over de juridisch correcte teksten wenst te beschikken, kunt u deze schriftelijk aanvragen bij het College van Burgemeester en Schepenen, Leopoldlaan 24, 8420 De Haan.
Het gemeentebestuur heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat het gemeentebestuur de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Contact opnemen ter correctie ervan is altijd mogelijk.
Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.
Het gemeentebestuur noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken. Wij behouden het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren.
Het plaatsen van een link naar een andere website impliceert niet dat wij de inhoud ervan goedkeuren.
Bij het verzenden van uw persoonlijke gegevens zetten wij alle beschikbare mogelijkheden in om dat veilig te laten gebeuren, maar het gebeurt steeds op eigen risico.


GEBRUIK BEPERKT TOT PERSOONLIJKE DOELEINDEN

Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.
Gebruik en reproductie van fotomateriaal - in bijzonder het gebruik van het gemeentelogo/toeristisch logo - is uitdrukkelijk verboden.
De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan het gemeentebestuur van De Haan of aan de organisaties die het gemeentebestuur van De Haan hiervoor binnen het kader van deze website toestemming hebben gegeven. De toewijzing van intellectuele eigendomsrechten en de eigendomsrechten op de ter beschikking gestelde informatie werd contractueel vastgelegd tussen het gemeentebestuur van De Haan en de websiteleverancier Inventis uit Houthalen.
Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met het College van Burgemeester en Schepenen, Leopoldlaan 24, 8420 De Haan.


TOEGANG

Deze website is toegankelijk voor recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat. De organisatie waarborgt echter geen compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen bereiken van de website.
Het is verboden om toegang te forceren tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Het is eveneens verboden de website aan te passen, zaken toe te voegen of te verwijderen, op welke manier dan ook.


LINKS EN VERWIJZINGEN

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Het gemeentebestuur van De Haan controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat het gemeentebestuur de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen het bestuur en de uitbaters van deze sites.
Het gemeentebestuur van De Haan aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van het gemeentebestuur van De Haan verwijst.
Indien u hyperlinks van op uw eigen website naar deze website wilt creëren, vragen wij in verband met de toelaatbaarheid ervan vooraf contact op te nemen met de dienst toerisme van De Haan: toerisme@dehaan.be .


E-SHOP

Prijzen
De op de website aangegeven verkoopprijzen zijn inclusief alle belastingen, maar exclusief verzendkosten.
Levering & Levertijd
Wij doen er alles aan om de op deze website vermelde levertijden te respecteren. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor een levering die te laat aankomt of een levering die verloren gaat door overmacht, onvoorziene omstandigheden of door derden, met name de organisaties die instaan voor de levering. In geval van problemen zullen wij samen met de organisatie die instaat voor de levering op zoek gaan naar een oplossing. Ook kunnen wij niet verantwoordelijk gehouden worden voor vertragingen in het geval van een uitgeputte voorraad.
Bestelde artikelen worden pas verzonden ná het ontvangen van de betaling op rekeningnummer BE97 0910 1178 7549, BIC GKCCBEBB.
Betaling
De betalingen gebeuren via storting op het rekeningnummer BE97 0910 1178 7549, BIC GKCCBEBB, op naam van Gemeentebestuur De Haan.
Beschikbaarheid
Wij behouden het recht de leverdatum uit te stellen indien het product niet meer voorradig is of niet snel leverbaar door producent of andere leveranciers.


COMMUNITY

Algemene regels
De materie die u plaatst op de website mag niet in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, mag niet discrimineren en ook niet op een andere wijze onaanvaardbaar zijn in een democratische samenleving. Ook het plaatsen van illegale materie is strikt verboden (bijv. illegale downloads, pornografische inhoud…).
Leden van de community dienen zich respectvol op te stellen naar andere leden, het is dan ook verboden om verbale agressie te uiten.
Het delen van persoonlijke gegevens, zoals telefoonnummers, is niet verboden maar raden we sterk af. Iedereen kan tenslotte meelezen, ook bezoekers met slechte bedoelingen.
Adviezen/meningen van derden
De adviezen/meningen die bezoekers plaatsen weerspiegelt niet altijd onze mening, opinie of afvies. Eventuele schade berokkend door een slecht advies kan nooit op de organisatie verhaald worden. Wij behouden ons het recht inhoud te weigeren en dus niet online beschikbaar te maken.
Sancties
De organisatie behoudt zich het recht de toegang tot de website tijdelijk of permanent te ontzeggen bij het overtreden van regels. Afhankelijk van de mate en zwaarte van de inbreuk(en) kunnen wij er voor kiezen uw account tijdelijk te schorsen of permanent op te heffen.
Minderjarigen
Kinderen en jongeren onder de 16 jaar zijn verplicht toestemming te vragen aan hun ouders vooraleer zich te registreren met persoonlijke informatie op deze website.


CONTACTGEGEVENS

Gemeentebestuur De Haan
Leopoldlaan 24
8420 De Haan
België
T 059 24 21 24

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bezoekinformatie te meten en te analyseren, om na te gaan via welke weg je op deze website terechtkwam, om te registreren hoe en hoe vaak de verschillende webpagina’s worden bezocht en om de website beter te kunnen afstemmen op de wensen en noden van de gebruiker. Hiertoe verzamelen we aan de hand van je (geanonimiseerd) IP-adres o.a. internetverkeersgegevens en gegevens over je browsertype en computer. Wij gebruiken deze gegevens niet om je persoonlijk te identificeren. Geen enkele informatie over je persoon zal worden gebruikt, bijgehouden of doorgegeven.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt worden kleine, eenvoudige stukjes informatie opgeslagen voor statistische doeleinden. Daarnaast worden deze ‘cookies’ ook gebruikt om uw gebruiksgemak op onze website te verbeteren. Bij een volgend bezoek wordt deze informatie dan ook weer naar onze server gestuurd zodat wij uw manier van surfen op onze website kunnen analyseren en zo de website verbeteren.

Een voorbeeld hiervan is wanneer u vraagt om een wachtwoord te onthouden bij een volgend bezoek. Deze informatie wordt dan op uw harde schijf opgeslagen zodat we dit, bij uw volgende bezoek, eenvoudig kunnen uitlezen en zodat u eenvoudig en snel opnieuw kan inloggen.

Welke type cookies zijn er en welke gebruiken wij op onze website?

1st party cookies: deze worden geplaatst wanneer u de eerste maal onze website opent en zijn ofwel noodzakelijk, ofwel functioneel ofwel prestatiegericht. Bijvoorbeeld het onthouden van de producten die u in een winkelmandje plaatst.

1st party cookies geplaatst via deze website:

 

Welke partij plaatst de cookies? Welke cookies worden er geplaatst door deze partij? In welke categorie valt deze cookie? Tijd dat cookie zal worden bewaard
Gemeentebestuur De Haan Registreert of de gebruiker via Facebook of Twitter ingelogd is Functionele cookies 30 dagen

3rd party cookies: Sommige websites staan toe dat andere websites ook cookies kunnen plaatsen op de PC van de bezoeker. Dit soort cookies noemen we cookies van derden (of 3rd party cookies). Bijvoorbeeld wanneer een adverteerder met meerdere websites adverteert op onze website, dan kan deze een cookie plaatsen op uw harde schijf. Dankzij dit soort cookie (tracking cookie) kan de adverteerder uw surfgedrag analyseren over verschillende websites die u bezoekt waarop zijn advertenties staan.

3rd party cookies geplaatst via deze website:

Welke partij plaatst de cookies? Welke cookies worden er geplaatst door deze partij? Wat is het doel van de geplaatste cookies? In welke categorie valt deze cookie? Tijd dat cookie zal worden bewaard
Google Analytics _utma Registreert van elke bezoeker het aantal bezoeken, de tijd van het eerste bezoek, het vorige bezoek en het huidige bezoek. Prestatie cookies 730 dagen
Google Analytics _utmb, _utmc Registreren wanneer het website bezoek begint, eindigt en hoe lang deze duurt. Prestatie cookies __utmb: verwijderd na 30 minuten , _utmc: verwijderd aan einde sessie
Google Analytics _utmz Registreert waar een bezoeker vandaan komt. Prestatie cookies 182 dagen
Addthis Xtc Uid Uvc psc Deze cookies maken het mogelijk om meteen artikels te delen via social media Functionele cookies 2 jaar

 

Hoe kan je het gebruik van cookies weigeren of beheren?

Je kan de installatie van cookies weigeren via je browserinstellingen. Je kan op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van je computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Microsoft Edge
Chrome
Firefox
Safari

Wanneer u cookies uitschakelt, moet je er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat je bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken.

Wat gebeurt er als ik cookies niet accepteer?

Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, dan kunt u onze website nog steeds bezoeken, maar is het mogelijk dat bepaalde diensten of elementen van onze site niet optimaal functioneren.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief voor onze laatste nieuwtjes en acties.

Volg ons ook op