menu

De “Concessie” van De Haan-Centrum


Deze badplaats dankt zijn ontstaan aan de aanleg van de stoomtramlijn Oostende-Blankenberge in 1886, dwars door de duinen van de polderdorpen Klemskerke en Vlissegem. Drie ondernemende heren (Collinet, Popp en Passenbronder) kwamen hierdoor op het idee om in dit natuurschoon een villawijk aan te leggen en slaagden erin om in 1889 vijftig ha duinen ten noorden van de tramlijn in erfpacht te krijgen van de Belgische Staat voor 90 jaar. Begin 1900 staan  in deze wijk  een tiental villa’s en enkele grote hotels. De villawijk krijgt de naam “Concessie”.  

De bouwstijl sluit aan bij de Anglo-Normandische bouwtrant of de "cottagestijl". Typerend zijn het wisselend dakenspel onder meer met dakvensters en -kapellen; pseudo-vakwerk in de bovenpartijen; erkers, loggia's, balkons en verzorgd houtwerk onder meer leuningen, luiken, kleine roedeverdelingen. In de gevelversiering van een aantal gebouwen vinden we Art-deco invloeden terug. 

De ‘Concessie’ is tweemaal uitgebreid: in 1904 met 3 ha om een stenen wandelpad aan te leggen om de basis van de duinen te beschermen tegen de zeewind, en in 1912 met 15 ha.

Sinds 1995 is de villawijk beschermd als landschap. Enkele gebouwen zijn reeds in 1981 beschermd als monument.
Tot maart 2021 ontdek je via een openluchttentoonstelling in het park La Potinière hoe de bescherming van de villawijk tot stand is gekomen.


Het tramstationnetje van De Haan

Dit uniek stukje kustarchitectuur is het enige overblijvende tramstationnetje uit de Belle Epoque langs de Vlaamse kust. Het oorspronkelijke stationnetje was een eenvoudig houten gebouw met zink bekleed, en heette 'de blekken statie'. Het toenemende verkeer zorgde ervoor dat het in 1902 vervangen werd door het huidige gebouw in Engels-Normandische stijl. Het gele bakstenen gebouw bestaat uit een centraal hoofdgebouw van twee verdiepingen en twee lagere bijgebouwen. De perronzijde heeft een grote dakoversteek, gedragen door houten kolommen. Hierdoor wordt een overdekte perronruimte gecreëerd. De toegangen tot het gebouw situeren zich in de zijvleugels, die dienst deden als wacht- en bagageruimte. Het gemeentebestuur koopt in 1977 het station voor een symbolische frank en geeft het een herbestemming als toeristisch infokantoor.

 

 


Het gemeentehuis

Dit grote pand werd in 1899 gebouwd als Grand Hôtel du Coq-sur-Mer.  Het was één van de meest luxueuze Victoriaanse hotels aan de kust met 62 kamers, verschillende zalen, een restaurant, elektriciteit, stromend water, een lift en een belvédère (uitkijktoren). Het kende een bloeiperiode tijdens het eerste kwartaal van de 20ste eeuw. In 1936 voerde lokaal architect Leo Ide enkele noodzakelijke veranderingswerken uit waarbij het authentieke Victoriaans karakter werd afgezwakt. De houten gallerij en balkons werden vervangen door versierde  betonnen structuren. Het zadeldak werd een mansardedak waarbij de dakkapellen vergroot werden.

Na de 2de WO verdwijnen heel wat grote kusthotels door het opkomende appartementstoerisme. Het Grand Hôtel wordt in 1949 opgekocht door de “Société Cooperative Intercommunale d’Oeuvres Sociales pour la région de Charleroi” om er zeeklassen in te organiseren. Onder de naam ‘Home Espérance’ wordt het een sociaal vakantiehuis voor kinderen uit de Borinage. 

Op het einde van de concessie in 1979 koopt het gemeentebestuur het pand en vormt het om tot een gemeentehuis.


Kiosken op Koninklijk Plein

De twee oosterse pagodevormige kiosken op het Koninklijk Plein zijn stille getuigen van een roemrijk casinoverleden. In 1899 werd een casino gebouwd om het mondaine cliënteel - dat eind 19de eeuw uit gewoonte naar Oostende of Blankenberge op vakantie ging -  naar de nieuwe badplaats te lokken.  Het casinogebouw was een typisch voorbeeld van het eclecticisme, dat vooral in de tweede helft van de negentiende eeuw opgang maakte. In 1904 werden twee zeszijdige kiosken bijgebouwd, die de toegang vormden tot het casino.
Het casino is helaas op het einde van de jaren 1920 afgebroken, de kiosken zijn bewaard gebleven en beschermd als monument. Opmerkelijk aan de kiosken is de sokkel van blauw, wit- en groen geglazuurde baksteen,  het fraaie houtwerk,  de versierde stijlen tussen de ramen en de kleine roedeverdeling met gekleurde beglazing in de bovenvakken. 

Op de site van het casino staat nu het Hotel Astoria.

Afbeeldingen

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief voor onze laatste nieuwtjes en acties.

Volg ons ook op