menu

Er beweegt wat op zee... Een marien ruimtelijk plan voor onze Noordzee.


Algemeen

In onze Noordzee vinden tal van activiteiten plaats: scheepvaart, toerisme, visserij, zand- en grindontginning, wetenschappelijk onderzoek, enz. Om deze activiteiten met elkaar en met het milieu in evenwicht te brengen, heeft de federale overheid op initiatief van de Minister van Noordzee een marien ruimtelijk plan opgesteld. De brochure “Er beweegt wat op zee… Een marien ruimtelijk plan voor onze Noordzee” wil dit plan op een toegankelijke manier samenvatten. Deze verhelderende brochure is vanaf nu gratis beschikbaar in uw toeristische dienst. U kan ze ook gratis bestellen via info@milieu.belgie.be of 02/524.97.97.
Een elektronische versie van deze brochure en meer info over het marien ruimtelijk plan vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: www.milieu.belgie.be > mariene milieu > mariene ruimtelijke planning.

Klik hier voor een pdf-versie van de brochure.

Afbeeldingen

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief voor onze laatste nieuwtjes en acties.

Volg ons ook op