menu

Persbericht: Geersensmolen in Klemskerke maalvaardig


Algemeen

Na een lange geschiedenis en evenveel dossiers wordt de volledig gerestaureerde Geersensmolen in Klemskerke op vrijdag 6 september 2013 opgeleverd.
Naar aanleiding van deze oplevering en van het evenement ‘Klemskerke ZomerEnde’ zal  molenaar, Piet Halewyck, voor alle inwoners en geïnteresseerden een preview houden over de werking van de molen en het interieur laten bezichtigen op zaterdag 7 september van 14 tot 17 uur.
In het voorjaar van 2014, bij de opening van het nieuwe molenjaar, zal de molen plechtig geopend worden.

De Geersensmolen is een staakmolen die voor het eerst is terug te vinden op de Grote Kaart van Pieter Pourbus in 1571. Van 1864 tot 1993 -datum waarop de Gemeente De Haan de molen aankocht- bleef de molen in handen van de molenaarsfamilie Geersens. De molen was reeds in 1943 beschermd als monument. De uitbouw van de vroegere mechanische maalderij belette dat de molen nog kon draaien.
De gemeente kon een stuk grond aankopen aan de andere kant van de woning en in 2004 werd beslist een maalvaardige restauratie door te voeren. De oude molenwal werd als getuigeheuvel behouden. Op 11 september 2007 werd de gedemonteerde molenkast ontmanteld. De bruikbare onderdelen werden bewaard en in de gerestaureerde molen verwerkt.
Vandaag schittert de molen weer in al haar glorie over Klemskerke.
Een reden om op zaterdag 7 september een nieuwsgierig bezoekje te brengen. Nadien  wordt het wachten tot in het voorjaar 2014 om de molen te bezoeken en regelmatig in werking te zien.
Samen met de Hubertmolen in Wenduine bezit de Gemeente De Haan nu twee waardevolle molens.

Verantwoordelijke uitgever: Marleen De Soete, Schepen voor Toerisme & Feesten

Afbeeldingen

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief voor onze laatste nieuwtjes en acties.

Volg ons ook op