Toegankelijkheidsverklaring

Het gemeentebestuur van De Haan streeft ernaar haar toeristische website toegankelijk te maken overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad. 

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.visitdehaan.be.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

We hebben de volgende maatregelen genomen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen: 

  • Interne controle vóór publicatie: webredacteuren voeren een test op de inhoud voor publicatie en herstellen eventuele fouten. 
  • Toevoeging van een rapport van de dode links op het dashboard van het CMS: dit rapport wordt wekelijks gegenereerd. 
  • Integratie screeningstool in het CMS en op www.visitdehaan.be:
    • screening bij ingave nieuwe content
    • periodieke screening van de ganse site

Gemeentebestuur De Haan blijft werken aan de toegankelijkheid van haar website www.visitdehaan.be. De eindredacteurs waken erover dat de verplichte toegankelijkheidsrichtlijnen overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 worden nageleefd met aandacht voor een helder taalgebruik, duidelijke webformulieren, goed omschreven downloads en niet-tekstuele content.

De eindredacteurs sturen de webredacteurs bij waar nodig en lassen indien gewenst sensibiliserings- en trainingsmomenten in. 

Nalevingsstatus 

De website www.visitdehaan.be streeft ernaar te voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.

Niet-toegankelijke inhoud 

De onderstaande inhoud is niet toegankelijk omwille van de volgende redenen: 

Onevenredige last 

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan PDF’s. Bepaalde informatie wordt aangeboden als PDF. Het gemeentebestuur kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen. 

Corrigerende maatregel om meer tegemoet te komen aan toegankelijke PDF’s 

We bekijken welke PDF-formulieren we kunnen omzetten naar webformulieren en onnodige PDF-bestanden halen we offline. 

De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving 

Op www.visitdehaan.be wordt doorgelinkt naar externe websites, zoals de UiTdatabank, … al dan niet via automatische integratie op de frontend. 
Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 27 september 2021, in samenwerking met de webleverancier LCP.

Feedback en contactgegevens 

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van de website www.visitdehaan.be? Laat het weten aan de communicatiedienst via communicatie@dehaan.be. Vermeld in ieder geval het probleem dat je ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet.

Handhavingsprocedure 

Ben je niet tevreden met het antwoord op je kennisgevingen of verzoeken inzake toegankelijkheidsproblemen op deze website? Neem contact op met de gemeente via communicatie@dehaan.be of het nummer 059 24 21 24.